Nöroloji

Mavi Hospital nöroloji biriminde nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Bu birimde uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi, tıkayıcı beyin damar hastalıkları (inmeler), hareket bozuklukları (parkinson, esansiyel tremor, baş ve elde titreme..), kas ve sinir hastalıkları (kas erimeleri, kas güçsüzlüğü, sinir ucu zedelenmeleri ve buna bağlı ellerde ayaklarda uyuşma karıncalanma, denge bozuklukları..), epilepsi, alzheimer (bunama), multipl skleroz, konularında hastanemizde hizmet verilmektedir.
Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Gerektiğinde Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekstrakranial dopler (kafatası dışı damar incelemesi) gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan ENMG (elektronöromyografi) tetkiki, nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Nörolojik hastalıklar:

• Beyin damar tıkanıklığına bağlı inmeler

• Beyin Kanamaları

• Dejeneratif hastalıklar

• Vasküler Demans (Beyin damar hastalıklarına bağlı bunama)

• Alzheimer Hastalığı

• ALS vb Motor Nöron Hastalıkları

• Parkinson Hastalığı

• Distoniler (Kaslarda yaygın kasılma ile seyreden hastalıklar)

• Diskineziler

• Esansiyel Tremor

• Huzursuz Bacak Sendromu

• Epilepsi

• Multipl Skleroz,

• Nöropatiler

• Myastenia Gravis

• Baş ağrıları (migren, gerilim, vaskuler)

• Baş dönmeleri

BÖLÜM DOKTORLARI

Nöroloji

Uzm. Dr. Muzaffer Özden BALSOY