tr Türkçe
tr Türkçe

Değerlerimiz, Vizyon ve Misyon​

İnsana ve Dokuya Saygı Odaklı•    Bilimsel veriler ışığında hastalarımızı bilgilendirmek,
•    Kalite ve eknolojiye uygun olarak uzmanlığımızı geliştirmek,
•    Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyeti,
•    Sunduğumuz hizmet üretiminde kalitemizden hiçbir koşulda taviz vermemek,
•    Üretken olmak,
•    Sorunlara ve ihtiyaçlara karşı çözüm odaklı olmak,
•    Elde edilen kazanımlarının tek bir kişiden kaynaklanmadığının farkında olup ne olursa olsun diğer kişilerinde görüş ve fikirlerine değer vermek,
•    “Başarının en önemli göstergesi insan memnuniyetidir” ilkesini benimsemek,
•    Ekiplerimize takım ruhu çalışmasını yerleştirmek ve bu bilinçle hizmet verilmesini sağlamak,
•    Etik değerlere bağlı, Mükemmelliğe yönelmek,

Misyonumuz
Biz;
Önce “İnsan Sağlığı” ve “Sağlıkta Kalite” diyerek,
Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak hizmet veren;
Tüm faaliyetlerimizi düzenlerken temel aldığımız ilke ve kurallarımız;
•    Hastaları arasında din, dil, ırk farkı gözetmeden,
•    Hasta haklarına saygı duyarak, insan hayatına yatırım yapan,
•    Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini uygun ekonomik koşullarda sunan,
•    Tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeyen ve tüm kaynaklarını etkin kullanan,
•    Sağlık alanında ve sosyal alanda yenilik ve gelişimleri destekleyen,
•    Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde sürekliliği arz eden,
•    Hasta, hasta yakını ve çalışanların beklentilerini, memnuniyetlerini ve mutluluklarını ilke edinen,
•    Doğru teşhis ve tedavi ile hastaların beklentilerini karşılayarak onları mutlu eden,
•    Tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan,
•    Sürekli eğitim, değişim, gelişim programlarıyla kendine ve hastalarına değer katma fikrini sürekli taşıyan bir hastaneyiz.
•    Çalışanlarımızın; Etik ve yasal süreçlere uyumlu, ekip ruhunu benimsemiş, objektif, bütünsel, kalite odaklı ve sürekli gelişen bakış anlayışımız doğrultusunda, sevgimizi eşit dağıtmak, tüm görevlerin/birimlerin tanımları ve önceliklerini etkin analiz etmek, günün yirmi dört saati gönülden destek ve danışmanlık vermek felsefesi ile motivasyonu arttırarak, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek, Hastanemizin hedefleri doğrultusunda, organizasyonumuzun bütününe ve insan hayatına katma değer sağlamak için varız.

 

Vizyonumuz
Kısa vadede; 
Etik değerlere özen göstererek sunduğu sağlık hizmetleriyle;
Hasta ve hasta yakınları ile çalışan memnuniyetini hedefleyen, Hasta ve çalışan güvenliğini ilke edinen, Ekibi ve altyapısıyla, Ege Bölgesi’nde sağlık turizmine uygun model oluşturmayı, sağlık hizmet alanında referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.