Biyokimya

Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinin izlenmesinde klinik bulguların yanında laboratuvar verilerinin de destekleyici ve doğrulayıcı olarak kullanılması vazgeçilmez gerekliliktir.

Hastanemiz laboratuvarında klinik biyokimya uzmanı denetiminde deneyimli laboratuvar ekibimiz tarafından biyokimya, hormon, kan sayımı, sedimantasyon, koagülasyon, idrar ve gaita analizleri tam otomatik modern cihazlar yardımıyla doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Test sonuçlarının güvenilirliği düzenli iç ve dış kalite kontrol programları ile denetlenmektedir.