tr Türkçe
tr Türkçe
Gelecek Vizyonu

Etik değerlere özen göstererek sunduğu sağlık hizmetleriyle; Hasta ve hasta yakınları ile çalışan memnuniyetini hedefleyen, Hasta ve çalışan güvenliğini ilke edinen, Ekibi ve altyapısıyla, Ege Bölgesi’nde sağlık turizmine uygun model oluşturmayı, sağlık hizmet alanında referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Kalitede Mükemmellik
Performans Sonuçları

Yüksek standartlarda, kaliteli, güvenli hizmet için, ölçülebilen bir sistem ile tıbbi ve idari süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Hasta Hakları

Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Ameliyathane

Ameliyathane bölümü 2 anestezi uzmanı, 6 ameliyat hemşiresi, 4 anestezi teknikeri, 0 perfüzyonist, 2 sterilizasyon teknikeri ve 3 ameliyathane yardımcı personelinin dahil olduğu deneyimli bir kadroyla hizmet verilmektedir.

Doğumhane

Hastanemiz 2 adet doğum salonu ve 1 adet suda doğum ünitesi bulunmaktadır.
Erişkin Yoğun Bakım

Genel Yoğun Bakım Bölümü olarak hastaların hayati fonksiyonlarındaki bozulmayı izleyerek, organ yetersizliği gelişen ya da gelişme riski bulunan hastaların takip ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz.

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Doğum servimizde ya da başka bir sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve yoğun bakım gereksinimi olan 0-28 günlük bebeklerin tetkik ve tedavilerinin yapıldığı, ileri düzey bakım olanaklarına sahip bir ünite olarak öne çıkıyor.

0 850 288 38 38

Uluslar Arası Sağlık Hizmeti Telefon Numarası
International Health Service Phone Number​